توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۴

سایتهای علمی

لیست سایتها و انجمنهای علمی - در دست تکمیل
انجمن علوم سیاسی ایران
انجمن ارزيابي محيط زيست ايران
http://www.iraneia.ir/

انجمن اقتصاد انرژی ایران
http://www.iraee.org/

انجمن اقلیم شناسی ایران
http://www.asi.org.ir/

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
http://iranethics.irost.org/

انجمن ایرانی تعلیم و تربیت

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
http://www.iaal.ir/

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
http://www.irasis.ir/

انجمن بازرگانی ایران
http://www.isca.ir/

انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران
http://www.icda.org.ir/

انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران

انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
http://www.iapess.ir/

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
http://www.ispl.ir/

انجمن ترویج علم ایران

انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران
http://www.aeea.ir/

انجمن تنظيم خانواده
http://www.fpairi.org/

انجمن جامعه شناسی ایران
http://www.isa.org.ir

انجمن جغرافيدانان ايران
http://www.iga.ir

انجمن جمعيت توسعه علمي ايران
http://asdi.irost.org/

انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
http://iranianasp.org/

انجمن روان شناسي ايران
http://iranpa.org/

انجمن ژئوپلیتیک ایران

انجمن ژنتيک ايران
http://genetics.ir

انجمن علمي اديان و عرفان تطبيقي
http://www.aeae.blogfa.com/

انجمن علمي اقتصاد بازرگاني
http://ecopgu.wordpress.com/

انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران
http://www.healtheconomics.ir/

انجمن علمي بانکداران
http://bankers.mihanblog.com/

انجمن علمي روان شناسی بالینی ایران
http://www.irancpa.org

انجمن علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانشكده مخابرات
http://afava.ir/news.php

انجمن علمي كتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکي ایران
http://www.imla.ir/

انجمن علمي مدارک پزشکي ايران
http://dme.hbi.ir/imra/

انجمن علوم مدیریت ایران
http://www.iams.ir/

انجمن فناوري‌هاي بومي ايران (اِفبا)
http://www.efba.ir/

انجمن کامپيوتر ايران
http://www.csi.org.ir/

انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران
http://www.ilisa.ir/

انجمن مدیریت اجرائی ایران
http://www.iema.ir/

انجمن مدیریت ایران
http://www.iranmanagement.org/

انجمن مديريت پروژه ايران
http://www.ipma.ir/

انجمن مشاوران علمي اقتصاد
http://escg-pnu.pib.ir/

انجمن مشاوره ایران
http://www.ircounseling.org/

 1. اتحادیه انجمن های علمی- دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران 
 2. انجمن آمار ایران
 3. انجمن آئین دادرسی مدنی ایران
 4. انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
 5. انجمن آموزش عالی ایران
 6. انجمن آینده نگری ایران
 7. انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
 8. انجمن ادبیات تطبیقی ایران
 9. انجمن ادبیات داستانی ایران
 10. انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
 11. انجمن استادان نمونه ایران
 12. انجمن اسلام و توسعه اقتصادی ایران
 13. انجمن اعجاز قرآن ایران
 14. انجمن اقتصاد اسلامی ایران
 15. انجمن اقتصاد انرژی ایران
 16. انجمن اقتصاد توسعه منطقه ای ایران
 17. انجمن اقلیم شناسی ایران
 18. انجمن انرژی ایران
 19. انجمن انسان شناسی ایران
 20. انجمن انقلاب اسلامی ایران
 21. انجمن ایرانی اخلاق در علوم فنآوری
 22. انجمن ایرانی تاریخ
 23. انجمن ایرانی تاریخ اسلام
 24. انجمن ایرانی تاریخ فلسفه
 25. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 26. انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
 27. انجمن ایرانی جرم شناسی
 28. انجمن ایرانی حفاظت در برابر اشعه 
 29. انجمن ایرانی حقوق جزا
 30. انجمن ایرانی روابط بین الملل
 31. انجمن ایرانی روانشناسی
 32. انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
 33. انجمن ایرانی مطالعات زنان
 34. انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
 35. انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 36. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
 37. انجمن ایمنی زیستی ایران
 38. انجمن بازاریابی ایران
 39. انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
 40. انجمن بیوانفورماتیک ایران
 41. انجمن بیوتکنولوژی ایران
 42. انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
 43. انجمن پروبیوتیک ایران
 44. انجمن پژوهش های آموزشی ایران
 45. انجمن تحول علوم انسانی ایران
 46. انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
 47. انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
 48. انجمن ترویج علم ایران
 49. انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
 50. انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران
 51. انجمن جامعه شناسی ایران
 52. انجمن جراحی دامپزشکی ایران
 53. انجمن جغرافیائی ایران
 54. انجمن جمعیت شناسی ایران
 55. انجمن حسابداری ایران
 56. انجمن حقوق پزشکی ایران
 57. انجمن حقوق خصوصی ایران
 58. انجمن حقوق مالکیت فکری ایران
 59. انجمن حکمت و فلسفه ایران
 60. انجمن خلاء ایران
 61. انجمن دیرینه شناسی ایران
 62. انجمن رسوب شناسی ایران 
 63. انجمن رفاه اجتماعی ایران
 64. انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
 65. انجمن روان شناسی اسلامی ایران
 66. انجمن روان شناسی ایران
 67. انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
 68. انجمن ریاضی ایران
 69. انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران
 70. انجمن زبان شناسی ایران
 71. انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران 
 72. انجمن زمین شناسی ایران
 73. انجمن زمین شناسی نفت ایران
 74. انجمن زیست شناسی ایران
 75. انجمن زیست مواد ایران
 76. انجمن ژئوپلیتیک ایران
 77. انجمن ژئوفیزیک ایران
 78. انجمن ژنتیک ایران
 79. انجمن سنجش از دور ایران
 80. انجمن سیستم های فازی ایران
 81. انجمن سیستم های هوشمند ایران
 82. انجمن شیمی ایران 
 83. انجمن علمی آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
 84. انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران
 85. انجمن علمی اولیاء و مربیان ایران
 86. انجمن علمی بازرگانی ایران
 87. انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
 88. انجمن علمی جراحان عمومی ایران
 89. انجمن علمی جنگلبانی ایران
 90. انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی
 91. انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
 92. انجمن علمی شیلات دانشگاه آزاد اهواز
 93. انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
 94. انجمن علمی فلسفه دین ایران 
 95. انجمن علمی کودکان استثنایی
 96. انجمن علوم ایمنی ایران
 97. انجمن علوم سیاسی ایران
 98. انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
 99. انجمن علوم مدیریت ایران
 100. انجمن فناوری های بومی ایران (افبا)
 101. انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران 
 102. انجمن فقه و حقوق خانواده ایران 
 103. انجمن فیزیک ایران
 104. انجمن کاتالیست ایران
 105. انجمن کارآفرینی و نوآفرینی ایران
 106. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 107. انجمن کودکان استثنائی ایران 
 108. انجمن کیفیت ایران
 109. انجمن گردشگری ایران 
 110. انجمن محیط زیست ایران
 111. انجمن مددکاری اجتماعی ایران 
 112. انجمن مدیریت آموزشی ایران 
 113. انجمن مدیریت اجرائی ایران
 114. انجمن مدیریت اطلاعات ایران 
 115. انجمن مدیریت ایران
 116. انجمن مدیریت پروژه ایران
 117. انجمن مدیریت راهبردی ایران
 118. انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران 
 119. انجمن مدیریت فناوری ایران
 120. انجمن مدیریت کیفیت ایران (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران)
 121. انجمن مشاوره ایران
 122. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 123. انجمن مطالعات خانواده در ایران
 124. انجمن منطق ایران
 125. انجمن معارف اسلامی ایران
 126. انجمن مهندسی ارزش ایران
 127. انجمن نانوفناوری ایران
 128. انجمن نجوم ایران
 129. انجمن نقد ادبی ایران 
 130. انجمن هسته ای ایران
 131. انجمن هواشناسی ایران
 132. پدافند غیرعامل ایران
 133. جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
 134. جمعیت توسعه علمی ایران
 135. جمعیت مطالعات جهانی شدن ایران 
 136. سایت انجمن های علمی دانشجویی کشور
 137. شورای انجمن های علمی ایران
 138. شورای خانه های ریاضیات ایران
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...