توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۲۳ آبان ۱۳۹۵

شجره نامه خانواده بایبوردی

شجره نامه چیز بدی نیست . این یکی از ( سال 900 قمری ) شروع شده و مربوط میشود به خانواده بایبوردی که تنظیم آنرا هوشنگ خان بایبوردی زحمت اش را کشیده است . و من بنابه وصلتی که با این طایفه محترم بصورت سببی دارم و اسامی فرزندانم نیز در آن تَ مَه ها آمده است اینجا می آورم .
امید که مقبول اوفتد و به یادگار بماند . یک چیز جالب ! من نمیدونستم در زمان قدیم و در طرفهای ما هم اسم دیانا را بر روی بچه ها میذاشتند .
توضیح : برای مشاهده این شجره نامه در اندازه دلخاه روی آن کلیک کرده و سپس"کپی - پیست" نموده ، در کامپیوتر خود و با نرم افزار مربوطه  بزرگنمایی کنید تا جزئیات آن در سایزی مناسب قابل خاندن شده و بهتر ملاحظه شود.

یک اهری و اتفاقات ساده, صادق اهری
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...