توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۲۰ آذر ۱۳۸۵

احتضار

مرگ را پروای آن نیست
که به انگیزه ای اندیشد
زندگی را فرصتی آن قدر نیست
که در آینه به قدمت خویش بنگرد
و عشق را مجالی نیست
حتی آن قدر که بگوید :
برای چه دوستت می دارد

احمد شاملو

گل های رُزحیاط مان بتاریخ Friday, 21-Jul-2006 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...