توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۰۱ خرداد ۱۳۹۲

سر شکست !وقتی همه درها را
 به روی خودت بسته ببینی
دلت ،
 هوس بالا رفتن از دیوار می کند۱ خرداد ۱۳۹۲

یک اهری و اتفاقات ساده    صادق اهری
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...