توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۰۳ شهریور ۱۳۹۵

همدان - آرامگاه باباطاهر


همدان - اوایل مرداد سال 95 - پارک باباطاهر- هتل لونا چمن ☺اوایل مرداد ماه بود که رفته بودیم همدان برا دیدن آصف . حدود هَف هَشت ساعت رانندگی مداوم از اهر تا همدان ما را چنان نابکار کرده بود که توی پارک عمو بابا طاهر "عریان"( استغفرالله ) اینچنین از حال رفته که چمن خاب بشیم . الهی که در غربت خسته نبشین ! چن تا عکس دیگر را هم به یادگار و هم برا رویت شما دوستان در اینجا به اشتراک میگذارم . خیر پیش دان باد

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...