توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۲۵ آبان ۱۳۹۵

جادوگر شهر اوز - ویکتور فلمینگ


مُخ آدمی شریف است بجان آدمیت !

مترسک: من مغز ندارم، تو سرم پُر از پوشاله !
دوروتی: اگه مغز نداری پس چه جوری حرف ميزنی ؟
مترسک : نميدونم... ولی خيلی از آدمها هم هستن که بدون مغز يه عالمه حرف ميزنن!
The Wizard of Oz _ Victor Fleming _ 1939
یک اهری و اتفاقات ساده, صادق اهری
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...