توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۲۸ آبان ۱۳۹۵

یادمان !

نه انگوریم
نه انجیریم
نه سیبیم .
...
خدا خودش قطار زندگی را نگه داشت .
مام که پیاده شدیم ،
دریای لوت بود و آسمان برهوت .


دوی آذر نودویک
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...