توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۲۳ آذر ۱۳۹۵

عبور


نا امید نیست
بد ذات هم نیست
بد بین است کوهپایه
به عبور ِ رود
از کمر کِش اش

با کفشهای رویایی

یک اهری و اتفاقات ساده                ۰۲ آبان ۱۳۹۲
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...