توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۱۷ آذر ۱۳۹۵

نعرهگاو نعره زد مااااء !
از خودم پرسیدم یعنی ما ؟!
فقط  ما دو تا ؟
-
نفهمیدم . نمی دانم .
به روی خودم نیاوردم
گفتم حتمن با کس دیگریست .

۲۷ فروردین ۱۳۸۴
یک اهری و اتفاقات ساده  صادق ااهری
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...