توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۱۵ دی ۱۳۸۸

مینی بمال / 45مرز "جنون" ، 

تنها مرزیست که نیاز به "مین گذاری" ندارد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صادق اهری - دیماه 88
بازآوری از بایگانی وبلاگ قدیم ام :
http://sadeqahari.blogspot.com/2009_12_07_archive.html

هیچ نظری موجود نیست:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...