توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۲۳ فروردین ۱۳۸۹

ماه و درخت

در تاریخ Wednesday, 12-Oct-2005 00:00

شب بود و ماه بود . و درخت گردوی حیاطمان که میخاست او را در آغوش گیرد .هیچ نظری موجود نیست:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...