توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

نقطه ضعف

 

آدم ، همیشه بخاطر نقطه ضعف هایش تو دردسر می افتد.
مگسها باید چیزهای چسبناک را خیلی دوست داشته باشند ، 

شب پره ها شعله را 

و آدمها عشق را ...

 هربر لوپوریه / ترجمه احمد شاملوهیچ نظری موجود نیست:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...