توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

ترانه شادی


ای انسانها در زندگی باشید با هم مهربان مانید - باهم برابری در هر كیش و هر زبان - ای انسانها گرد هم آیید نغمه سرایید در بر ِهم - با دسته یگانگی بیفکنید دیو غم - با نیروی عزم و اراده باشید آماده بهر فردا - سرود زندگانی را خوانید همه یک صدا ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...