توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۱۲ تیر ۱۳۹۵

از شمالیات

بعضی وقتها دلم می خواهد (باز) خودمان را بزنیم به علی چپ ِ کوچه ها و بعد٬ یک هو ببینم که از خیابان اصلی سر در آورده ایم . یک ماشین دربست بگیریم ، برویم ته دنیا و با هم بنشینیم لبه پرتگاهش وهی پاهایمان را تکان بدهیم٬ ... تخمه بشکنیم و بلند بلند بخندیم .
_______________
سراینده یا نگارنده (ناشناس!) - توضیح اینکه : کلمه (باز) توسط من به متن اضافه شده است .
:: عکس : گردنه حیران - اوایل بهار 1386
صادق اهری       یک اهری و اتفاقات ساده
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...