توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۰۲ آبان ۱۳۹۵

زلـــــــــزلۀ 91

با یک سیب دو نشان زد صاحب!

... 

هم آدم گوربه گور شد

و هم حوا نفله از بهشت .

راه به کدام جاده راست بود نمیدانم .

آبانماه91هیچ نظری موجود نیست:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...