توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۳۰ مهر ۱۳۹۵

دردا !

پایت را روی پای من میگذاری

و فشارش میدهی 

این توی فرهنگ ما یعنی ،

مواظب حرف زدن خودت باش .

...

پام درد میگیرد 

و تو ،

احساس درد مرا

درک نمیکنی .

آبان 83

هیچ نظری موجود نیست:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...