توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۲۸ مهر ۱۳۹۵

باریکه

 

مــرا از زمین اخراج خواهند کرد  ،

« چشمهایت »

اگر دیر برسند .

صـادق اهـری

سال هزاروسیصدوهشتادوچند

هیچ نظری موجود نیست:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...