توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۰۸ آذر ۱۳۹۵

مرا بگویید

مرا بگویید ، کجای جهان ، کدام فسانه سرا ، نابجا سروده است که مرارت دیدن و تحمّل درد و رنج نامش خوشبختیست . توشۀ سعادت انسان ، برای فرداهاست .
فرداها ؟ ... ... ها ؟!
ترجمه بر روی تصویر مقابل

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...