توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۳۰ آبان ۱۳۹۵

گرچه ما هر دو در قفسیم ، ولی از یک نَفَسیم !

عین نامردیست
مرد باشی
و بسوی زنت دست بلند نکنی !
...
جز برای آغوشی لبریز از مهر
آکنده به عشق


آذرماه نودوپنج

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...