توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۳۰ آبان ۱۳۹۵

شراب


دلی آرام تر٬ بهتر
کمی آهسته تر ساقی
من از عشقت ٬ نخواهم کاست
شراب امشبت عالیست
رویائیست .

کمی آرام تر ساقی
شرابت را به هر کس
ناکثی مسپار
عجب آدینه روزی بود
درودم را پذیرا باش
شرابت را
به گل دادم
برقص آمد
نمایان شد .

کمی بخشیده بودم سبز
سبزه رو آمد
فراوان شد
به وَجد آمد
خرامان شد .

کمی آهسته تر ساقی
دلی آرام تر ٬ بهتر
=============

ه‍.ش. ۱۳۸۷ مرداد ۲۶

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...