توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۰۵ آذر ۱۳۹۵

باران می‌شوید، آفتاب می‌خشکاند

رامیز روشن
ramiz

این زمین‌ها را و آسمان را
باران می‌شوید، آفتاب می‌خشکاند
در این دنیا خیلی چیزها را
باران می‌شوید، آفتاب می‌خشکاند
اشک چشم‌هامان را
دم مشک‌هامان را

سنگ‌قبرهامان را

باران می‌شوید، آفتاب می‌خشکاند
می‌آید کیست؟ می‌رود کیست؟
قنداقه چیست؟ کفن چیست؟
دنیا به فکر خویش‌ است
باران می‌شوید، آفتاب می‌خشکاند

غبار ستاره‌ها را هم
حتی سطح آفتاب را هم
حتی رخ باران را هم
باران می‌شوید، آفتاب می‌خشکاند

--
بزبان شاعر ( ترکی استانبولی )

YAĞIŞ YUYUR, GÜN QURUDUR

Bu yerləri, bu göyləri
Yağış yuyur, gün qurudur.
Bu dünyada çox şeyləri
Yağış yuyur, gün qurudur.

Gözümüzün yaşını da,
Bağrımızın başını da,
Qəbrimizin daşını da

Yağış yuyur, gün qurudu
Gələn nədi, gedən nədi?
Bələk nədi, kəfən nədi?
Bu dünya öz kefindədi,
Yağış yuyur, gün qurudur.

…Ulduzların tozunu da,
Lap günəşin özünü də,
Lap yağışın özünü də
Yağış yuyur, gün qurudur…

ترجمه از اسدالله امرایی
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...