توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۰۶ آذر ۱۳۹۵

غیرت ایرانی

محمود و کریم آقا ، نمونه ای از مردان غیور کشور خودمان را عشق است .
عصر امروز بطور اتفاقی ! چشم تو چشم  این گزارش از شبکه خبر شدم . آپلودش کردم گذاشتم اینجا . در حد همین .
محمود آقا دستفروشی که با داشتن معلولیت جسمی اجناس خود را بر روی ویلچر برای فروش حمل می کند و انگیزه اش برای دستفروشی را داشتن مسئولیت زندگی و دو کودک کوچکش عنوان می کند . و کریم آقا هم که ... داستانش گویاست.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...