توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۱۰ آذر ۱۳۹۵

تحول

نگاهش بین جنگل و دریا غرق بود ...  چشمش به لاشه ماهی کوچولویی افتاد که دریا پس اش زده بود .
در شنهای خیس و نرم کنار ساحل زانو زد بی اختیار و سرش را به ماهی کوچولو نزدیک کرد و آرام گفت : زیارت  قبول دختر . 
تحولات ! بچه هاشونو قورت میدن . خیلی خوش شانس بودی که پس اَت زدن
۸۴/۱/۲۱ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...