توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۰۵ دی ۱۳۹۵

بوی خاب ، عطر زندگیبه سگ ولگرد محله فکر میکنم
که در این سرمای بیداد  و گرسنگی
اُفتان و خیزان ،
رد پاهای روی برف را بو می کشید
تا به مقصد راه ِ مرد ِ پیر همسایه برسد
که عطر و بوی تابستانی گلّه را میداد
و گوشت ِ قربانی در دست ،
کوچه را پیچیده بود .
دی ۱۳۹۵
صادق اهری    یک اهری و اتفاقات ساده 

هیچ نظری موجود نیست:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...