توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۱۳ آذر ۱۳۹۵

مترسک


پرنده ها ٬ از مترسک های مزرعه دلشاد نمیشوند . 
اما من دوستشون دارم ،
چون مترسک ها  تنهایی  را
" همیشه " احساس میکنند .

85/08/24

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...