توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۱۴ آذر ۱۳۹۵

سراب

مثل سراب، ناکس و بی قدر نباش . بازتاب نوری دروغین زیر سایۀ برگشتگی پلک چشمانت ، لابلای ذرات برهم فشرده در کویر - سنگین ، غلیظ ، متراکم و کثیف - که همه مقیاسها را بهم می ریزد . کوه ها را داخل آب نشان می دهد . تو را با کاروان ناقه های بهادار غرق در آب میکند . غوطه می خوری ، فرورفته در خاک ، نیست میشوی .

یک اهری و اتفاقات ساده  صادق اهری  خرداد 94
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...