توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

یادگاری


 یادگاری :

پسرم آصف داشت بعد از مرخصی دو روزه اش بر میگشت پادگان . گفتم بیا یه عکس یادگاری بگیریم با هم بابا جون . گفت من حاضرم . بغل دست اش با این صدوهفتاد و یک سانت قدی که دارم ایستادم .
...
عقلم مقابل قد و قواره اش کم آورد ! 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...