توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۲۶ آبان ۱۳۹۵

طریق

چشمها را باید بست
درب لبها را نیز
زندگی مان گویا
همین یکی دوتا را کم دارد .

آبانماه نودودو
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...