توجه ! برای مشاهده تصاویر موجود در تمامی پست های این وبلاگ در اندازه بـزرگ و قالب اصلی روی آن کلیک کنیـد

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

همایش


-

سجاده ات ،
فروتنی سفره است
در خیمۀ مهر،
آویخته بر قاب آینه
...
تَن ات ،
برهنگی غروب است
به رد لبهای سرخ ،
همایش حدیث عطر
در بازوان خیس بهار
...
طعام ات ،
سبوس شراب صبحدم است
خوراک پرسه خابهای جوانی
میان مساحت طعم فلس ماهی با آب
عصاره زیتون و گل بهار نارنج و عروس دریایی .
...
و من سرشته ام به طینت سرزمین تنگ دلتنگی .
اردی بهشت 94

هیچ نظری موجود نیست:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...